mvo-timmermans

Als het om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat, draagt Timmermans graag zijn steentje bij…

Bron, Halderbergse Bode 8 Januari 2015

OUDENBOSCH – De kinderen uit groep 6 verzamelden zich vol enthousiasme in het gloednieuwe technieklab. Donderdagochtend werd het lokaal officieel geopend door de kinderen en een aantal belangrijke heren.

Zo was de trotse Wethouder Frits Harteveld aanwezig om de Klinkert te feliciteren met dit prachtige initiatief. Twee die niet konden ontbreken deze ochtend waren directeur Ron Kruis en Kees Timmermans van Verspanningstechniek Timmermans. Zij maakten het mogelijk dat de kinderen op de basisschool al vroeg met techniek in aanraking komen zodat het tekort aan technisch personeel op langere termijn wordt opgelost. “Het lokaal mag vuil worden, je moet zien dat hier gewerkt wordt!” aldus de directeur.

Honor Seiki VL160

Meer mogelijkheden door aanschaf nieuwe CNC Carrouseldraaibank

Ter vervanging van de conventionele Webster & Bennet hebben we December 2012 een gloednieuwe CNC Carrouseldraaibank aangeschaft. Het betreft een Honor Seiki VL160 (80Kw hoofdspindel/22Kw freesspindel). Met deze machine vergroten we zowel onze capaciteit als de flexibiliteit binnen het totale machinepark.

pand Timmermans Verspaningstechniek panorama

Uitbreiding bedrijfshal maakt logistieke verwerking van werkstukken veel efficienter

Sinds de ingebruikname van  de nieuwbouw van onze bedrijfsruimte aan De Gorzen 17 te Oudenbosch is de werkplaats behoorlijk vol komen te staan.

Te vol, want inkomende goederen en werk dat gereed was bleef, veelal tussen de machines staan. Om aan die situatie voorgoed een einde te maken en efficienter werken mogelijk te maken, hebben we inmiddels  een flinke uitbreiding gerealiseerd aan de bestaande bedrijfshal. De in, -en uitgangscontrole en de expeditie  zijn nu gevestigd in het nieuwe gedeelte van de hal waar het vanaf nu tevens mogelijk is om (binnen) te laden en lossen.

uitbreiding bedrijfshal

Hijscapaciteit nu nog veel beter…

Om het laden en lossen mogelijk te maken zijn twee 25 Tons bovenloopkranen extra geinstaleerd waarmee ons totale hijsvermogen nu maar liefst 50 Ton is geworden. Hiervoor was het nodig de hele constructie van de bestaande bedrijfshal te verzwaren, zodat overal  met 50 Ton in de kraan gewerkt kan worden. Medio februari was de klus geklaard en konden we met de nieuwe kranen aan de slag.

Niet voor niets staat op onze vrachtauto… Size Matters!

interne logistiek

Aandacht voor logistiek levert concreet resultaat op

Als voorbereiding op de nieuwbouw heeft een eindexamenkandidaat van de NHTV, als project, de interne logistiek volledig opnieuw in kaart gebracht. Diverse aanbevelingen zijn reeds doorgevoerd, wat ook goed tot uiting komt in een betere productieverwerking! Na de zomerperiode staat het aanbrengen van de definitieve belijning op het programma.

Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering op diverse manieren

  • Werkvoorbereiding; voor iedereen een duidelijke dag, week en maand planning.
  • Medewerkers; het gemiddeld niveau per medewerker omhoog brengen door een gerichte aanpak middels coaching, opleiding en/of training.
  • Productie; werkplekinrichting en aan- en afvoer van materiaal/werkstukken wordt verder verbetert (ondermeer door de inzet van een heftruckchauffeur) zodat productiviteit naar een hoger niveau kan.
  • Controle; controlemedewerkers krijgen meer aandacht en ruimte om hun taak naar behoren uit te voeren. Bij absentie op de afdeling wordt voor een invalkracht gezorgd.